Fartøy til salgs

M/V YAHWEH

Type: Snurper

Bygget: 1978, Smedvik mek. verk

Ombygget: 2006 – ombygd for snurpenot og modernisert styrhus.

Tonnasje: 890 GT / 347 NT

Dimensjoner: 52,04 m x 10,01 m. Dypgående 6,55 m

Kapasitet: 837 m3 i 9 RSW-tanker

Hovedmaskin: MaK 6M453AK, 1766 kW, 608 rpm, 2400 HP (1978). Overhalt 2019

 

For pris og fullstendig spesifikasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

M/V WAFA 5

Type fartøy: Kombinert tråler/snurper/skotsk snurrevad

Bygget: 2007, Kvernhusvik Verft. Skrog bygget i Portugal.

Ombygget: Forlenget 07/2012, Netaman, Estland

Dimensjoner: 40,9 x 9 m.

Lastekap.: 500 m3 i 6 RSW-tanker. Nytt oson-anlegg.

RSW: Teknotherm ammoniakk-anlegg. Oppgradert 2021.

Tonnasje: 620 BT.

Hovedmotor: Cummins, 1800 HK, 1324 kW, 1600 rpm.

Innredning: Totalt  7 personer (3 x 1 + 2 x 2).

 

For pris og fullstendig spesifikasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

M/V HERA

Type:  Tråler

Bygget: 2001, Solstrand Verft, NCV-Design 2527

Klasse: DNV +1A1, Stern Trawler, Ice 1B, E0

Sist klassing:  Hovedklasse september 2021, Tromsø

Dimensjoner: 55m x 13,20m. Dypgang 5,90m

Tonnasje: GT 1572 / NT 477

Kapasitet: 630 m3 + 72 m3

Hovedmaskin: MAN B&W, 8L 32/40 – DVO, 3840 kW @ 750 RPM

 

For pris og fullstendig spesifikasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

M/S BAUTAR – selges uten kvoter – ny pris

Type fartøy: Hekktråler / snurper

Bygget: 1997, Vaagland Skipsverft

Klasse: DNV +1A1 Stern Trawler, Ice C

Sist klasset: 2022

Dimensjoner: 33,95 x 10,30 m

Lastekap.: 287 m3 – lasterom kan brukes enten for fersk eller frossen fisk. 90 tonn i kartonger eller 130 tonn frossen fisk.

Hovedmotor: Caterpillar 3606 TA diesel, 2570 HK

Innredning: For 14 personer

 

For pris og mer informasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

M/S QUO VADIS

Type fartøy: Snurevad / trål

Bygget: 2014, Tersan, Tyrkia

Dimensjoner: 34,07 x 9,5 m

Tonnasje: 499 BT. 149 NT.

Lastekap.: 140 m3 kjølerom. 200 m3 CSW.

Klasse: Sjøfartsdirektoratet

Hovedmotor: ABC 6DZC, 1800 HK / 1000 rpm (2018). Full NOX-rensing montert våren 2018.

Innredning: Totalt 9 personer

 

For komplett spesifikasjon og pris, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

M/S ROLF ASBJØRN-selges med kvoter

Type fartøy: Linebåt

Bygget: 2013, Tersan, Tyrkia

Ombygget: 2017 – forlenget

Tonnasje: 792 BT.

Dimensjoner: 42,07 x 9,5 m

Klasse: Sjøfartsdirektoratet, 1A1 Fishing vessel Ice C

Lastekap.: 461 m3

Hovedmotor: Cummins KTA 38, 990 HK

Innredning: For 19 personer

 

For pris og mer informasjon om fartøyet, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

M/S DELFIN

Selges med konvensjonelle kvoter, kyst, Nord-Norge

Type fartøy: Linebåt

Bygget: 1980, Langsten Slip & Båtbyggeri

Tonnasje: 470 BT. 141 NT.

Dimensjoner: 34,90 x 9,52 m

Klasse: DNV-GL +1A1, Deep Sea Fishing Ice C.

Lastekap.: Ca. 400 m3 + agnfryse ca. 80 m3.

Hovedmotor: Caterpillar, 1300 HK, ny 2012

Innredning: For 18 personer

 

Vennligst kontakt vårt kontor for fullstendig spesifikasjon og  pris.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

M/S BERGHOLM

Type fartøy: Linebåt

Bygget: 1979, Søviknes Verft

Ombygget: 2018 – ombygget for NOK 30 mill. – ny egnemaskin, lasterom, fabrikk, oppgradert innredning, nytt fryseanlegg.

Klasse: Sjøfartsdirektoratet

Dimensjoner: 38,0 x 7,6 m

Tonnasje: 447 BT. 198 NT.

Lastekap.: Ca. 300 m3

Hovedmotor: Caterpillar 398, 850 HK (overhalt 2010)

Innredning: For 19 personer

 

For fullstendig spesifikasjon og pris, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

 

M/S VESTFISK

Type fartøy: Linebåt

Bygget: 1980, Solstrand AS

Ombygget: 1991, forlenget 1997

Klasse: Sjøfartsdirektoratet
Neste klassing: Hovedklasse 04/2021
Dimensjoner: 39,20 x 8,52 m
Tonnasje: BT 499. NT 149.
Lastekapasitet: 355 m3 i 2 fryserom. Agnfryse 47 m3.
Platefrysere: 3 x 16 stasjoner, 10 t/døgn(2011)
Hovedmotor: Callesen 427 FOT, 690 HK, 508 kW, 1980.

 

For pris og full spesifikasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

 

 
Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

M/S SEA HUNTER

Type fartøy: Snurper/tråler/snurrevad

Bygget: 1988, Strandby Værft, Danmark

Ombygt:  2009 – omb. til frys m/fabrikk og fryserom   

Dimensjoner: 44,95 m x 8,38 m

Klasse: Sjøfartsdirektoratet

Tonnasje: 508 BT. 152 NT.

Lastekapasitet: 130 m3 RSW, 240 m3 fryserom

Hovedmotor: Wartsila, 2147 HK, nedjustert til under 1000 HK.

Kan enkelt reverseres til opprinnelig 2147 HK.

Båten er rigget til omtrent alt som er av fiskeri:

ringnot, snurrevad, singeltrål, partrål, line, levendefangst.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

 

M/S EMILIE H

Type fartøy: Tråler

Bygget: 1986, Lübbe Voss, Tyskland

Klasse: Sjøfartsdirektoratet

Sist klasset: Mellomklasset 2018

Tonnasje: 214 GT. 72 NT.

Lastekap.: Ca. 160 m3 kjølerom, plass til ca. 800 kasser

Hovedmotor: Callesen, 600 HK, totaloverhalt 2011

Innredning: For 6 personer i 3 doble lugarer

 

Vennligst ta kontakt med vårt kontor for mer informasjon og pris.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

 

 

M/S HARALDSON

Type fartøy: Snurper/tråler

Bygget: 1989, Hellesøy Skipsbyggeri

Dimensjoner: 63,5 x 12 m.

Lastekapasitet: 1550 m3 i 8 RSW tanker

Hovedmotor: Wartsila Wichmann, 4080 HK

Fartøyet er betydelig påkostet det siste året, bl.a. nytt ammoniakk RSW anlegg.

 

For pris og full spesifikasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

 

1 2