M/V HERA

Type:  Tråler

Bygget: 2001, Solstrand Verft, NCV-Design 2527

Klasse: DNV +1A1, Stern Trawler, Ice 1B, E0

Sist klassing:  Hovedklasse september 2021, Tromsø

Dimensjoner: 55m x 13,20m. Dypgang 5,90m

Tonnasje: GT 1572 / NT 477

Kapasitet: 630 m3 + 72 m3

Hovedmaskin: MAN B&W, 8L 32/40 – DVO, 3840 kW @ 750 RPM

 

For pris og fullstendig spesifikasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.