M/S QUO VADIS

Type fartøy: Snurevad / trål

Bygget: 2014, Tersan, Tyrkia

Dimensjoner: 34,07 x 9,5 m

Tonnasje: 499 BT. 149 NT.

Lastekap.: 140 m3 kjølerom. 200 m3 CSW.

Klasse: Sjøfartsdirektoratet

Hovedmotor: ABC 6DZC, 1800 HK / 1000 rpm (2018). Full NOX-rensing montert våren 2018.

Innredning: Totalt 9 personer

 

For komplett spesifikasjon og pris, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.