Kvoter

   Vi har følgende kvoter for salg, vennligst kontakt vårt kontor for mer informasjon.

   1. Flere torskekvoter i forskjellig lengdegruppe for salg. Både Nord-Norge og Sør-Norge.

   2. Torsk Nord 19 -20 m. Sør-norsk kvote.

   3. Seinot S til fartøy over 21 m til salgs.

   4. Fartøy med 25 faktorer torsk nord, tilhørighet Nord-Norge, for salg med levering etter sesongen 2022.