Trålere

M/V HERA

Type:  Tråler

Bygget: 2001, Solstrand Verft, NCV-Design 2527

Klasse: DNV +1A1, Stern Trawler, Ice 1B, E0

Sist klassing:  Hovedklasse september 2021, Tromsø

Dimensjoner: 55m x 13,20m. Dypgang 5,90m

Tonnasje: GT 1572 / NT 477

Kapasitet: 630 m3 + 72 m3

Hovedmaskin: MAN B&W, 8L 32/40 – DVO, 3840 kW @ 750 RPM

 

For pris og fullstendig spesifikasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

M/S BAUTAR – selges uten kvoter – ny pris

Type fartøy: Hekktråler / snurper

Bygget: 1997, Vaagland Skipsverft

Klasse: DNV +1A1 Stern Trawler, Ice C

Sist klasset: 2022

Dimensjoner: 33,95 x 10,30 m

Lastekap.: 287 m3 – lasterom kan brukes enten for fersk eller frossen fisk. 90 tonn i kartonger eller 130 tonn frossen fisk.

Hovedmotor: Caterpillar 3606 TA diesel, 2570 HK

Innredning: For 14 personer

 

For pris og mer informasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

M/S QUO VADIS

Type fartøy: Snurevad / trål

Bygget: 2014, Tersan, Tyrkia

Dimensjoner: 34,07 x 9,5 m

Tonnasje: 499 BT. 149 NT.

Lastekap.: 140 m3 kjølerom. 200 m3 CSW.

Klasse: Sjøfartsdirektoratet

Hovedmotor: ABC 6DZC, 1800 HK / 1000 rpm (2018). Full NOX-rensing montert våren 2018.

Innredning: Totalt 9 personer

 

For komplett spesifikasjon og pris, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

M/S EMILIE H

Type fartøy: Tråler

Bygget: 1986, Lübbe Voss, Tyskland

Klasse: Sjøfartsdirektoratet

Sist klasset: Mellomklasset 2018

Tonnasje: 214 GT. 72 NT.

Lastekap.: Ca. 160 m3 kjølerom, plass til ca. 800 kasser

Hovedmotor: Callesen, 600 HK, totaloverhalt 2011

Innredning: For 6 personer i 3 doble lugarer

 

Vennligst ta kontakt med vårt kontor for mer informasjon og pris.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

 

 

M/S HARALDSON

Type fartøy: Snurper/tråler

Bygget: 1989, Hellesøy Skipsbyggeri

Dimensjoner: 63,5 x 12 m.

Lastekapasitet: 1550 m3 i 8 RSW tanker

Hovedmotor: Wartsila Wichmann, 4080 HK

Fartøyet er betydelig påkostet det siste året, bl.a. nytt ammoniakk RSW anlegg.

 

For pris og full spesifikasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.