Snurper / tråler

M/V YAHWEH

Type: Snurper

Bygget: 1978, Smedvik mek. verk

Ombygget: 2006 – ombygd for snurpenot og modernisert styrhus.

Tonnasje: 890 GT / 347 NT

Dimensjoner: 52,04 m x 10,01 m. Dypgående 6,55 m

Kapasitet: 837 m3 i 9 RSW-tanker

Hovedmaskin: MaK 6M453AK, 1766 kW, 608 rpm, 2400 HP (1978). Overhalt 2019

 

For pris og fullstendig spesifikasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

M/V WAFA 5

Type fartøy: Kombinert tråler/snurper/skotsk snurrevad

Bygget: 2007, Kvernhusvik Verft. Skrog bygget i Portugal.

Ombygget: Forlenget 07/2012, Netaman, Estland

Dimensjoner: 40,9 x 9 m.

Lastekap.: 500 m3 i 6 RSW-tanker. Nytt oson-anlegg.

RSW: Teknotherm ammoniakk-anlegg. Oppgradert 2021.

Tonnasje: 620 BT.

Hovedmotor: Cummins, 1800 HK, 1324 kW, 1600 rpm.

Innredning: Totalt  7 personer (3 x 1 + 2 x 2).

 

For pris og fullstendig spesifikasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

M/S QUO VADIS

Type fartøy: Snurevad / trål

Bygget: 2014, Tersan, Tyrkia

Dimensjoner: 34,07 x 9,5 m

Tonnasje: 499 BT. 149 NT.

Lastekap.: 140 m3 kjølerom. 200 m3 CSW.

Klasse: Sjøfartsdirektoratet

Hovedmotor: ABC 6DZC, 1800 HK / 1000 rpm (2018). Full NOX-rensing montert våren 2018.

Innredning: Totalt 9 personer

 

For komplett spesifikasjon og pris, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

M/S SEA HUNTER

Type fartøy: Snurper/tråler/snurrevad

Bygget: 1988, Strandby Værft, Danmark

Ombygt:  2009 – omb. til frys m/fabrikk og fryserom   

Dimensjoner: 44,95 m x 8,38 m

Klasse: Sjøfartsdirektoratet

Tonnasje: 508 BT. 152 NT.

Lastekapasitet: 130 m3 RSW, 240 m3 fryserom

Hovedmotor: Wartsila, 2147 HK, nedjustert til under 1000 HK.

Kan enkelt reverseres til opprinnelig 2147 HK.

Båten er rigget til omtrent alt som er av fiskeri:

ringnot, snurrevad, singeltrål, partrål, line, levendefangst.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

 

M/S HARALDSON

Type fartøy: Snurper/tråler

Bygget: 1989, Hellesøy Skipsbyggeri

Dimensjoner: 63,5 x 12 m.

Lastekapasitet: 1550 m3 i 8 RSW tanker

Hovedmotor: Wartsila Wichmann, 4080 HK

Fartøyet er betydelig påkostet det siste året, bl.a. nytt ammoniakk RSW anlegg.

 

For pris og full spesifikasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

 

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.

 

M/S SLOTTSTEIN

Type fartøy: Snurper.Tegninger er utarbeidet for ombygging til kyst.

Bygget : 1966, Søviknes Mek. verksted

Ombygget: Forlenget 1969/1979, shelterdekk / styrhus 1979, hekk 1980
Klasse: DNV +1A1
Dimensjoner: 54,27 m x 8,56 m
Tonnasje: GT 675. NT 295.
Lastekapasitet: 758 m3 i 7 RSW tanker.
Hovedmotor: Wichmann 5AXAG 5 syl. 1470 kW, 2000 HK (1984)
Ombygget for NOX – februar 209
Vinsjer / hydr.dekksutstyr:
1 x Triplex K-50/4, 0/110 SWL 4 t dekkskran, 1997
1 x Triplex KN-10/1, 5/45/25 SWL 11 m/1,5 t dekkskran, 1997
1 x Triplex 840/500/15N notvinsj
1 x Triplex TRH 70 transportrulle
1 x Triplex NK 3000 notlegger (overhalt 2000)
1 x Triplex flålegger, 2004
1 x Karm ørekalvinsj, 2006
2 x Rapp 20 t TW-3030C-13, 18 høytrykks snurpevinsjer, 1997
1 x Rapp AVW 26/20-5, 5/101 ankervinsj
1 x capstan akter
1 x Karm 14” fiskepumpe
Innredning: For 19 personer i 12 lugarer.
For pris og full spesifikasjon, vennligst kontakt vårt kontor.
Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.