M/V YAHWEH

Type: Snurper

Bygget: 1978, Smedvik mek. verk

Ombygget: 2006 – ombygd for snurpenot og modernisert styrhus.

Tonnasje: 890 GT / 347 NT

Dimensjoner: 52,04 m x 10,01 m. Dypgående 6,55 m

Kapasitet: 837 m3 i 9 RSW-tanker

Hovedmaskin: MaK 6M453AK, 1766 kW, 608 rpm, 2400 HP (1978). Overhalt 2019

 

For pris og fullstendig spesifikasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.