M/V SJARMOR

Type: Snurrevad

Bygget: 1992, Colod Polsko, Polen

Ombygget: 2008 fra tråler til snurrevad, utvidet 90 cm på hver side. forlengt 1993, forlenget akter 2022

Ny antirulletank, trimtank og ureatank for Nox (2022)

Klasse: Sjøfartsdirektoratet

Dimensjoner: 39,39 m x 10,00 m. Dypbde (mld) 5,1 m.

Tonnasje: GT 616. NT 184.

Kapasitet: 380 m3 i 7 RSW tanker (overhalt 2019, inkl nye rør)

RSW-anlegg: Aquaterm 380.000 kcal/time.

Hovedmaskin: MAN B&W Alpha 6L23/30A, 960 kW, 900 rpm, 1287 HK (1992). Overhalt 2013. 27600 timer etter overhaling.

 

For pris og fullstendig spesifikasjon, vennligst kontakt vårt kontor.

Detaljer antas å være korrekte, men kan ikke garanteres.