International Shipbrokers, located in Aalesund, Norway

(+47)  70 10 47 90

Email:

 

Endre Remøy
(+47) 92 60 40 50

Torstein Kringstad
(+47) 90 54 41 70
 

 

Kvoter

Vi har følgende kvoter for salg, vennligst kontakt vårt kontor for mer informasjon.

 

  1. Torskekvote 9-10 m Sør Norge og Kystmakrell garn/snøre 10-11 m vurderes solgt.

 

 2.  Kystfartøy selges med følgende fiskerettigheter:

      Kystreketrål Sør 11 m og over -  Faktor Reke Sør (1)

      Strukturkvoteordning - Kystflåten - Faktor Reke Sør (0,8000)

      Avgrenset Nordsjøtrål - Faktor - Sei Sør (0,5000)

  3. Kystmakrell-Garn/snøre <13m  - Hj.lengde (10,55). Fakt. Makrell, Garnfart <13 m (2,2249)

  4.  Kystmakrellkvote garn/snøre selges, (hj.lengde 14,86), faktor makrell 2,2249.

  5. Større fartøy med rettigheter og strukturkvoter på makrell, NVG og nordsjøsild vurderes solgt.

  6.  Seinot N 15 - 21 m. 1,5 faktorer grunnkvote + 2,4 strukturkvoter. Totalt 3,9 faktorer.

  7. NVG sild 21,91 faktorer grunnkvote for salg.

 8.  Kystmakrell-Not  < 13 m. Faktor  1,5455 makrell, notfart (mindre enn 13 m ) selges.

  9.  Makrellkvote garn/snøre 19 - 20 m vurderes solgt.

   

  

   

 

 • Kontakt

 • img

  Remøy Skipsmegling AS Storhauggata 2,
  6005 Ålesund, Norway

 • img

  Tlf: +47 70 10 47 90

 • img

  E-post:
   

 • x