International Shipbrokers, located in Aalesund, Norway

(+47)  70 10 47 90

Email:

 

Endre Remøy
(+47) 92 60 40 50

Torstein Kringstad
(+47) 90 54 41 70
 

 

Kvoter

Vi har følgende kvoter for salg, vennligst kontakt vårt kontor for mer informasjon.

 

  1. Makrellkvote garn/snøre 19 - 20 m vurderes solgt.

  2. LEIEFARTØY - på vegne av kunde søker vi leiefartøy til fiske av 292 tonn nordsjøtorsk i 2017.

     Fisket vil foregå etter retningslinjer for nybyggingsordning. Henvendelse til vårt kontor.

  3. Kvoter for salg i gruppen over 28 m, konvensjonelle fartøy:           

    - 2,62 faktorer torsk herav grunnkvote 1,14                              SOLGT      

    - 1,96 faktorer hyse herav grunnkvote 1,0

     Kvoter kan leveres høsten 2017. Kvotene vil være oppfisket for inneværende år.

      Bud sendes vårt kontor senest 1. juni 2017.

  4. Makrellkvote garn/snøre med hjemmelslengde 10 - 11 m vurderes solgt. Må splittes ut.

  5. Ca. 36 faktorer NVG sild 15 - 21 m for salg.

  6. Torsk Nord-Norge - ca. 35 faktorer torsk i gruppen 15-21 m for salg.

  7. Følgende kvoter for torsk/hyse/sei gruppe 15-21 m vurderes solgt:

      Grunnkvote faktor 7,27 + strukturkvote faktor 4,736. Kvotene er i nord Norge

  8.  Ca. 45 faktorer strukturert NVG sild i gruppen 21 -27 m for salg.

   

 

 • Kontakt

 • img

  Remøy Skipsmegling AS Storhauggata 2,
  6005 Ålesund, Norway

 • img

  Tlf: +47 70 10 47 90

 • img

  E-post:
   

 • x